Model contract AVANS pentru vanzarea produselor personalizate

CONTRACT AVANS

     I. PARTILE CONTRACTANTE:

………………………………………………………. din  …………………………………………  str. …………………………….   nr…………..  telefon  …………………………………….. CUI …………………………………… în calitate de vanzator ,  Şi

  D-l/D-na ………………………………………………………………..domiciliat(a) în ……………………………………………….,   str. ………………………………………… nr……….., telefon……………….………………….. în calitate de cumparator.

      II.  OBIECTUL  CONTRACTULUI

  1. Obiectul prezentului contract il constituie produsul comandat de cumparator:
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      III.  PRETUL

  1. Pretul  total stabilit de vanzator  este de ………………………………..  RON.

Avans………………….. RON achitat la data de ………………………………………………………………………………..

Rest… …………………. RON se va achita la data de ……………………………………………………………………….

IV.  OBLIGATIILE PARTILOR

  1.  Vanzatorul se obliga sa predea produsul pana la data definitivarii contractului.
  2.  Cumparatorul se obliga sa achite pretul in conditiile si in termenele stabilite in contract.
  3. Daca una din parti se afla in culpa pentru neexecutarea contractului. va achita o suma de bani astfel: – daca contractul nu se incheie din vina vanzatorului. acesta va inapoia clientului suma primita ca avans; –  daca contractul nu se incheie din vina clientului, acesta RENUNTA LA AVANS. (s-a razgandit, nu mai doreste sau nu mai vine dupa produs, nu este multumit de produs)

V. DISPOZITII FINALE

1. Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul ambelor parti. 

       2.Prezentul contract a fost incheiat azi …………………………………. in doua exemplare,  cate unul pentru fiecare parte. VANZATOR                                                                 CUMPARATOR

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shopping Cart